Van het gas af. Overheid, er is werk aan de winkel!

woning verduurzamen geen gas
De gehele woningvoorraad moet uiterlijk 2050 van het gas af zijn als het aan de overheid ligt. Deze doelstelling lijkt steeds minder haalbaar, zeker als je kijkt naar de hindernissen die woningeigenaren ondervinden in de vorm van extra kosten.

Het is duidelijk dat woningeigenaren van een bestaande woning die van het gas af willen veel meer kosten moet maken om de woning te verwarmen. Naast de hoge investeringskosten worden zij gestraft met onderstaande zaken. De genoemde kosten kunnen overigens per netbeheerder verschillen.

  • Het wordt duidelijk dat verzwaring van de hoofdaansluiting soms noodzakelijk is door het aanschaffen van elektrische installaties die als alternatief fungeren voor de gasgestookte ketel (helemaal als naast de elektrische installaties ook een elektrische auto opgeladen dient te worden vanuit de woning). Het gevolg is dat woningeigenaren eenmalig moeten betalen voor deze verzwaring ± € 300,- (van 3x25A of maximaal 1x40A verzwaren naar 3x35A). Daarnaast krijgen zij te maken met een buitensporige verhoging van het vastrecht (jaarlijks ± 700,- duurder voor een 3x35A t.o.v. 3x25A of tot maximaal 1x40A);
  • Voor woningeigenaren die het gas willen laten afsluiten krijgen te maken met afsluitkosten ± € 700,-;
  • De WOZ-waarde kan toenemen zodra er nieuwe (dure) installaties zijn geplaats, waardoor deze eigenaren te maken krijgen met een hogere gemeentebelasting;
  • Wat inherent is met duurdere installaties in een woning, is een hogere herbouwwaarde. Dit betekent dat de verzekeringspremies van de opstal- en/of inboedelverzekering (al dan niet op termijn) hoger zullen uitvallen;
  • Door het afschaffen/afbouwen van de salderingswet worden woningeigenaren gestraft die zonnepanelen hebben aangeschaft. Ik zou het redelijk vinden als het elektraverbruik van installaties die warmte opwekken gesaldeerd mogen blijven;
  • Woningeigenaren die afhankelijk zijn/worden van een warmtenet (bijvoorbeeld stadsverwarming) krijgen te maken met hoge aansluit- of afsluitkosten.
  • Tenslotte woningeigenaren die een rijksmonument of beschermd stads- of dorpsgezicht bezitten worden vaak beperkt in de verduurzamingskeuze. Aan het exterieur en/of interieur mogen immers geen of beperkte aanpassingen gedaan worden.

Als de overheid het verduurzamingsproces van de woningvoorraad in gang wil houden/wil stimuleren zou zij bovenstaande punten tegen het licht moeten houden en het overheidsbeleid hierop af moeten stemmen. Voer een duidelijk overheidsbeleid met bijvoorbeeld blijvende subsidies en/of leningen.

Auteur

Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

CATEGORIEËN

Social Media

GRATIS

Populaire boeken

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mogelijk vind je dit ook interessant:

Stemmen op een VvE-vergadering, hoe moet dat?

Om rechtsgeldige besluiten te nemen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten voldoende stemmen vertegenwoordigd zijn. In het splitsingsreglement (=onderdeel van de splitsingsakte) staat vermeld hoeveel stemmen minimaal benodigd zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Het aantal benodigde stemmen kan per situatie verschillen, zo zijn er bijvoorbeeld voor aanpassing van de splitsingsakte meer stemmen benodigd dan voor het goedkeuren van groot onderhoud.

gasgestookte cv-ketel verduurzamen

Alternatieven voor gasgestookte-cv ketel

Wat zijn de alternatieven voor de aardgas gestookte cv-ketel? Een ding is zeker, de alternatieven zullen altijd duurder zijn, waardoor woningeigenaren en huurders vroeg of laat met extra kosten te maken krijgen.