Woningeigenaren de klos door overheidsbeleid

woningeigenaren de klos
Volgens de overheidsberekeningen gaan Nederlanders er in 2019 er financieel op vooruit.....Dit klinkt positief, maar het is slechts een druppel op de gloeiende plaat als je de overheidsplannen met betrekking tot de woningbouw/-voorraad in acht neemt.

Volgens het laatste nieuws gaat het goed met de economie in Nederland en gaan de loonstrookjes voor de meeste Nederlanders er in 2019 op vooruit. Dat klinkt positief, wat het ook is, maar er staan woningeigenaren (toren)hoge kosten te wachten met betrekking tot bijvoorbeeld de verduurzaming van woningen. Ik wil middels dit artikel kosten onder de aandacht brengen, waarmee veel (toekomstige) woningeigenaren geconfronteerd zullen worden, opdat de overheid deze eigenaren letterlijk en figuurlijk niet in de kou laat staan.
  
Welke kosten bedoel ik?
– 1. Verduurzaming van ‘oude’ woningen (€ 15.000-60.000,-/woning);
– 2. Nieuwbouwwoningen realiseren zonder gasaansluiting (€ 10.000-20.000 duurder,- /woning);
– 3. Asbestsanering van asbesthoudende daken (€ 2000-5000,-/woning, let op dit betreft alleen de saneringskosten);
– 4. Funderingsherstel (€ 25.000-60.000,-/woning);
– 5. Lokale hemelwateropslag, bijvoorbeeld plaatsen infiltratiekratten (€ 2000-4000,-/woning);
– 6. Wet kwaliteitsborging voor bouwen (€ 1500-2500,-/woning);
– 7. Verhoging energiebelasting (€ 100 – 250,- hoger/woning/jaar).

De vorenstaande bedragen zijn voor een tussenwoning, inclusief BTW, geen collectieve werkzaamheden en komen voort uit mijn netwerk van ontwerpers & aannemers. Punt 5 is ‘upcoming’ in die zin dat gemeentes bij nieuwbouwwoningen steeds vaker lokale regenwateropslag voorschrijven of gemeentes ‘tegeltaks’ gaan heffen bij woningen waarbij  de tuin(en) volledig bestraat zijn. Punt 6 is een aanname daar deze wet nog niet van kracht is (vermoedelijk vanaf 2021).

Op basis van bovenstaande kosten wordt het kopen of bezitten van een woning steeds duurder en voor velen onbetaalbaar. Een nieuwbouwwoning is tegenwoordig  al snel € 10.000,- duurder geworden (door gasloos bouwen) en wie reeds een ‘oude’ woning bezit, ziet dat de kosten behoorlijk op kunnen lopen tot ver boven een ton.

Ik heb als voormalig bouwkundig helpdeskmedewerker regelmatig huilende woningeigenaren gesproken, die gezondheidsklachten ondervonden vanwege de kosten waarmee ze geconfronteerd werden. Laat deze eigenaren nou een ‘oude’ woning hebben met funderingsproblemen, een asbestdak en ook nog eens in een gemeente wonen die op relatief korte termijn woningen van het gas wil hebben. Voor deze eigenaren liepen de kosten uiteen van € 70.000-150.000,-/woning.

Bij de hypotheekverstrekker kregen ze nul op het rekest, omdat hun woning feitelijk ‘total loss’ was waardoor de verstrekker geen risico wilde lopen. Als er dan al subsidies beschikbaar waren gesteld was de subsidiepot reeds leeg en/of waren deze subsidies slechts een druppel op een gloeiende plaat wat kostendekking betreft. Ook de door de overheid in het leven geroepen (geld)fondsen waren niet toereikend en/of toegankelijk voor hen. U kunt zich wellicht voorstellen dat deze eigenaren met de handen in hun haar zaten, omdat er niemand was die hen kon helpen.

Ik ben bang dat er honderdduizenden woningeigenaren zijn, die vroeg of laat in een vergelijkbare situatie terecht zullen komen en ook met de rug tegen de muur komen te staan als er geen (betaalbare) voorzieningen/oplossingen worden gevonden. Zijn (hoge) subsidies dan een oplossing? Niet in de huidige vorm, daar ik de subsidieverstrekking oneerlijk vind (wie eerst komt, wie het eerst maalt, op = op).

Helaas heb ik geen structurele oplossing, maar ik zou graag zien dat de overheid:
– 1. Haar beleid nog eens tegen het licht houdt;
– 2.  Prioriteiten herziet;
– 3. Reële doelen stelt;
– 4. (Eerlijke) (financiële) voorzieningen faciliteert.

Laat ik benadrukken dat ik voorstander ben van verduurzaming, maar moeten we tegen elke prijs (met name de gevolgen voor de maatschappij) het overheidsbeleid willen halen?

Als bouwkundige zeg ik: ‘een goede fundering is van essentieel belang om de woning overeind te houden en hierdoor belangrijker dan asbestsanering of verduurzaming.’ 

Woningeigenaren die duurzame installaties aanschaffen worden aan de andere kant afgestraft (afhankelijk van het gemeentebeleid), doordat de WOZ waarde hoger uitvalt en zij meer kwijt zijn aan gemeentelijke belastingen. Hoe tegenstrijdig is dit?

Waarom kunnen we er niet langer over doen om alle doelstellingen te realiseren, zodat ook meer tijd ontstaat voor het verder (door)ontwikkelen van energiezuinige en energieopwekkende installaties en/of isolatiematerialen, circulair bouwen/verduurzamen? Bijvoorbeeld als we nu een cv-ketel moeten laten vervangen, kost dat ons ± € 1500,- maar als we straks een (volledig elektrische) warmtepomp moeten laten vervangen zijn we 5-8x zoveel geld kwijt! Dus het geld dat we straks besparen met een warmtepomp, moet voor een groot deel opzij worden gezet om na (15-20 jaar) de warmtepomp te kunnen laten vervangen.

Uit de praktijk blijkt dat de overheid de lat te hoog heeft gelegd en onvoldoende rekening houdt met de (financiële) gevolgen voor de maatschappij. In mijn optiek moet er voor woningeigenaren, woningbouwcoöperaties, de bouwsector en (lokale) overheid teveel gebeuren in een te korte periode. We weten allemaal dat als iets in een te korte periode moet gebeuren, het leidt tot extra kosten, fouten en stress.

Momenteel is het kopen van een woning voor starters een bijna onmogelijke opgave, maar het is/wordt voor veel woningeigenaren ook een onmogelijke opgave om hun woning te behouden als ze mee moeten met het overheidsbeleid. Al met al genoeg stof om over na te denken in 2019 en om er als (lokale) overheid iets mee te doen, als we woningbezit leuk en betaalbaar willen houden. Huurders zijn in dit artikel onbelicht gelaten, maar velen van hen zullen vroeg of laat letterlijk en figuurlijk een prijs betalen voor het overheidsbeleid.

Auteur

Hendrik Timmer

Hendrik Timmer

CATEGORIEËN

Social Media

Populaire boeken

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Ontvang periodiek updates over mooie aanbiedingen, nieuwe artikelen en actualiteiten.

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mogelijk vindt u dit ook interessant:

stemmen op vve vergadering

Stemmen op een VvE-vergadering, hoe moet dat?

Om rechtsgeldige besluiten te nemen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten voldoende stemmen vertegenwoordigd zijn. In het splitsingsreglement (=onderdeel van de splitsingsakte) staat vermeld hoeveel stemmen minimaal benodigd zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Het aantal benodigde stemmen kan per situatie verschillen, zo zijn er bijvoorbeeld voor aanpassing van de splitsingsakte meer stemmen benodigd dan voor het goedkeuren van groot onderhoud.

bouwtechnische keuring

Bouwtechnische keuring van een woning

Wie een bestaande woning koopt heeft een onderzoeksplicht. Dit betekent dat u een bouwtechnische keuring kunt laten doen. Wat zijn de voordelen van een bouwtechnische keuring en wat zijn de aandachtspunten?

brandveiligheid elektrische auto

Brandveiligheid parkeergarage VvE met elektrische auto’s

Een vraag die mij regelmatig wordt gesteld, is of de brandveiligheid in parkeergarages gewaarborgd kan worden met elektrische auto’s en de eventuele schade die bij een elektrische autobrand gedekt wordt. Ik ben op onderzoek uit gegaan en ik heb contact gezocht met een VvE verzekeraar, brandweer en veiligheidsregio Utrecht. Dankzij input van hen kon ik dit artikel schrijven.

Shopping Cart