Is een huishoudelijk reglement verplicht?

Geluidsoverlast
Een huishoudelijk reglement is niet verplicht voor een VvE. Het is echter wel raadzaam om te hebben. In deze blog leest u wat er in het reglement vastgelegd kan worden.

We horen soms andere geluiden, maar het hebben van een huishoudelijk reglement (HR) is voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) niet verplicht. Het kan wel heel verstandig zijn om met de VvE een huishoudelijk reglement op te stellen. U maakt hierin afspraken omtrent het met elkaar leven. Voor deze leefregels kunt u denken aan bijvoorbeeld:

  • De tijden waarop (niet) geklust mag worden.
  • Een rookverbod in gemeenschappelijke ruimten.
  • Dagen waarop geen was op balkons gehangen mag worden.
  • Een verbod om schotelantennes te plaatsen.
  • Eisen waaraan voldaan moet worden om een harde vloer te mogen plaatsen.
  • Hoogte van boetes.

U kunt het verbieden van verhuur van woningen niet rechtsgeldig vastleggen in een HR, dit doet u in de Akte van Splitsing (AvS). Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de Akte van Splitsing en hieraan ondergeschikt als er tegenstrijdigheden zijn in beide stukken. 

Kostenverdelingen

Indien het modelreglement (MR) van 2006 of 2017 van kracht is, kunt u naast leefregels ook kostenverdelingen vastleggen. Deze kostenverdelingen mogen alleen betrekking hebben op bijvoorbeeld verbouwing en/of vernieuwingen waar niet iedere eigenaar profijt van heeft. Bijvoorbeeld als eigenaren op de begane grond een aanbouw realiseren. In een dergelijke situatie kunt in het HR opnemen dat deze eigenaren zelf de kosten moeten dragen voor het onderhoud en de verzekering van de aanbouw.

Invoering en rechtsgeldigheid

De invoering of wijziging van een huishoudelijk reglement is pas rechtsgeldig nadat de Algemene Ledenvergadering (ALV) hier mee in heeft gestemd met de benodigde vertegenwoordigde stemmen en benodigde stemverhouding. Het hebben van een HR is niet verplicht, maar het invoeren ervan is zeker aan te raden om het wooncomfort en/of kostenverdeling goed te regelen. Om de kwaliteit te waarborgen is het van belang dat het bestuur en/of de beheerder optreedt zodra bewoners zich niet aan het reglement houden. De meeste splitsingsakten bieden mogelijkheden om overtreders boetes op te leggen of zelfs de toegang tot het gebouw en/of de woning te ontzeggen bij (ernstige) aanhoudende overtredingen.

Indien MR 2006 of 2017 van kracht is, moet het huishoudelijk reglement ingeschreven worden in de openbare registers van het Kadaster. Het is raadzaam om dit altijd te doen, ongeacht het modelreglement dat van kracht is. Zo kunt u discussies en/of misverstanden voorkomen over het wel of niet van kracht zijn van een HR en over eventueel verschillende versies.

Wilt u alles weten over VvE’s? Neem dan ook eens een kijkje bij het Praktijkboek Vereniging van Eigenaren. U kunt deze ook in combinatie met modelteksten voor VvE’s bestellen, dan krijgt u een korting op de totaalprijs.

Auteur

Hendrik Timmer

Hendrik Timmer

CATEGORIEËN

Social Media

Populaire boeken

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Ontvang periodiek updates over mooie aanbiedingen, nieuwe artikelen en actualiteiten.

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mogelijk vindt u dit ook interessant:

verschil modelreglement 2006 en 2017

Verschil modelreglement 2006 en 2017 in beeld gebracht (tekst)

In 2018 is het lang verwachte modelreglement 2017 gepubliceerd, dat is opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
Dit modelreglement is een doorontwikkeling van modelreglement 2006. Wat zijn de grootste verschillen in het nieuwe modelreglement?

brandveiligheid elektrische auto

Brandveiligheid parkeergarage VvE met elektrische auto’s

Een vraag die mij regelmatig wordt gesteld, is of de brandveiligheid in parkeergarages gewaarborgd kan worden met elektrische auto’s en de eventuele schade die bij een elektrische autobrand gedekt wordt. Ik ben op onderzoek uit gegaan en ik heb contact gezocht met een VvE verzekeraar, brandweer en veiligheidsregio Utrecht. Dankzij input van hen kon ik dit artikel schrijven.

gasgestookte cv-ketel

Alternatieven voor gasgestookte-cv ketel

Wat zijn de alternatieven voor de aardgas gestookte cv-ketel? Een ding is zeker, de alternatieven zullen altijd duurder zijn, waardoor woningeigenaren en huurders vroeg of laat met extra kosten te maken krijgen.

Winkelwagen