Als (getrouwd) stel in het VvE-bestuur?

stel-in-bestuur
Zit er een beperking aan wie er in het bestuur van de VvE mag zitten? Hoe zit het als een stel onderdeel is van het vve-bestuur? Of mag het bestuur zelfs volledig bestaan uit twee partners? Wat zegt de wet- en regelgeving hier eigenlijk over?

Het is heel goed mogelijk dat je als (getrouwd) stel in het VvE-bestuur wil plaatsnemen. Het kan zelfs zo zijn dat je met zijn tweeën het hele bestuur wil vormen. Het is goed om na te gaan of dit wettelijk gezien wel mag, omdat het natuurlijk een en ander makkelijker maakt om frauduleus te werk te gaan.

Wat zegt de wetgeving?

De reglementen of wetgeving verbieden niet expliciet dat stellen een VvE-bestuur en/of kascommissie vormen. In de modelreglementen zijn er wél zaken geregeld omtrent het aantal VvE-bestuurders en dat een VvE-bestuurder geen onderdeel mag uitmaken van de kascommissie.

Daarnaast geldt dat bestuursleden geen onderdeel mogen uitmaken van de kascommissie op grond van het Burgerlijk Wetboek artikel 2:48 (zie link). Daarvoor zullen dus anderen moeten worden aangetrokken.

Is er een modelreglement van toepassing?

Als het Modelreglement van 2006 of 2017 van toepassing is, dan moet een VvE-bestuur uit een oneven aantal personen bestaan. Het kan zijn dat in het splitsingsreglement (dat wellicht niet gebaseerd is op bovenstaande reglementen) eveneens vermeld staat dat het VvE-bestuur uit een oneven aantal bestuurders moet bestaan.

Wat is hier niet aan wordt voldaan?

Wordt aan bovenstaand niet voldaan, dan kan de VvE-vergadering actie ondernemen door het stel (gedeeltelijk) te ontslaan. Dit is een lastig proces. Je zult met een meerderheid van stemmen het stel (gedeeltelijk) moeten ontslaan en dit lukt niet altijd. Het is vaak niet duidelijk wie ervoor in de plaats komt en of er überhaupt vrijwilligers te vinden zijn die deze functies willen bekleden. Of is men is bang om voor hun stem uit te komen (door een dominant bestuur of om de sfeer goed te houden), met als gevolg dat er onvoldoende stemmen zijn.

Auteur

Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

CATEGORIEËN

Social Media

GRATIS

Populaire boeken

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mogelijk vind je dit ook interessant:

vve vereniging van eigenaren

Moet de VvE zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Een VvE is een Vereniging voor de gezamenlijke eigenaren van een woongebouw. Denk daarbij aan een appartementencomplex of een dubbele woning. Het is een orgaan dat moet voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen. Maar moet het zich ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel?