Brandveiligheid parkeergarage VvE met elektrische auto’s

brandveiligheid parkeergarage vve
Een vraag die mij regelmatig wordt gesteld, is of de brandveiligheid in parkeergarages gewaarborgd kan worden met elektrische auto's en de eventuele schade die bij een elektrische autobrand gedekt wordt. Ik ben op onderzoek uit gegaan en ik heb contact gezocht met een VvE verzekeraar, brandweer en veiligheidsregio Utrecht. Dankzij input van hen kon ik dit artikel schrijven.

Het is sowieso goed om te weten dat elektrische autobranden sporadisch voorkomen en een elektrische auto niet sneller in brand vliegt dan een brandstofauto. Dit neemt niet weg dat we de risico’s niet moeten onderschatten en verstandig moeten handelen. Want, elektrische auto’s zijn niet te blussen, de brand stopt pas als de energie uit de accu’s zijn opgebrand. Hoe lang een auto / accu in brand staat is afhankelijk van de grootte van het accupakket. De brandweer dompelt elektrische auto’s die in brand staan in een grote bak water, waarbij de brandweer aangaf dat zelfs na een periode van 3 dagen de accu’s nog spontaan tot ontbranding kunnen komen (nadat deze weer boven water gehaald worden). Tot zover de ‘blusmethode’, maar wat als deze elektrische auto in een (afgesloten) parkeergarage geparkeerd staat? Bij teveel hitte kan het gebouw immers bezwijken, met alle gevolgen van dien. 

Om het bezwijken te voorkomen is het te allen tijde van belang dat de parkeergarage toegankelijk is voor de brandweer. De brandweer ‘blust’ de auto door vlammen van het batterijpakket te halen. Als dit onder controle is, zal een berger de auto naar buiten afvoeren en zal de brandweer ervoor zorgdragen dat eventueel oplaaide vlammen bestreden worden. Als de auto eenmaal buiten is, wordt deze in een speciale container afgevoerd. Als de parkeergarage om wat voor reden dan ook niet toegankelijk is, kan een sprinklerinstallatie uitkomst bieden. Hierdoor blijft de hitte ontwikkeling beperkt en is de kans op (constructie)bezwijking kleiner. Uiteraard zal de brandweer er nog steeds aan te pas moeten komen, maar het geeft de brandweer meer tijd om binnen te komen. Een bijkomend gevaar is dat bij een sprinklerinstallatie water onder stroom kan komen te staan. Om die reden is het belangrijk om ‘afgebakende’ zones aan te brengen in een parkeergarage waar elektrische auto’s geparkeerd kunnen worden. Deze zones dienen te worden voorzien van een sprinklerinstallatie in combinatie met een ‘snelle’ waterafvoer’ en duidelijke signalering (geluid, symbolen, e.d.) opdat men uit de buurt blijft bij brand.

Hoe de verzekeraar om gaat met de geleden schade? De verzekeraar die ik gesproken heb, gaf aan dat er op dit moment nog geen aanvullende eisen zijn of uitsluitingen zijn voor dergelijke situaties, maar dat zij (en ook andere verzekeraars) bezig zijn met de herziening van de (polis)voorwaarden. Op basis van bovenstaande informatie, kom ik tot de volgende tips: 

1. Blijf uit de buurt van een elektrische auto die in brand staat en onderneem geen poging om deze zelf te blussen i.v.m. elektrocutie.
2. Blijf uit de buurt van het bluswater (van de brandweer/sprinklerinstallatie). 
3. Zorg ervoor dat de parkeergarage in dergelijke noodgevallen toegankelijk is voor de brandweer. 
4. Informeer bij de verzekeraar of er (polis)voorwaarden/uitsluitingen zijn m.b.t. parkeren/stallen van elektrische auto’s in/bij het gebouw.
5. Alhoewel dit punt niet overeenkomstig de titel van dit artikel is, is het raadzaam om navraag te doen hoe de verzekeraar omgaat met schade die ontstaan is door een VvE laadpaal die op het terrein geïnstalleerd is (als dit (ook) aan de orde is). Ook hier is het belangrijk om te weten of eventuele schade vergoed wordt.

De verwachting is dat het parkeren van elektrische auto’s in gebouwen tot extra kosten zal leiden voor de VvE. Wat vervolgens zal leiden tot discussies over wie dit gaat betalen en/of
het binnen parkeren van elektrische auto’s niet verboden moet worden. We zullen eerst moeten afwachten welke voorwaarden/uitsluitingen de verzekeraars gaan hanteren. Zolang de verzekeraar deze nog niet (gemeld) heeft, is er geen reden voor paniek (in die zin dat eventuele schades normaliter vergoed zullen worden).

Auteur

Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

CATEGORIEËN

Social Media

GRATIS

Populaire boeken

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mogelijk vind je dit ook interessant:

energiezuinige installaties

Wat zijn installaties?

Volgens de Van Dale is de definitie van een installatie: aantal bij elkaar horende apparaten. Daar wordt het natuurlijk niet per sé duidelijker van. Wat is een installatie en wat betekenen installaties voor je huis?