Het bestuur van de VvE

Wie zitten er in het bestuur van de Vereniging van Eigenaren?

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is, zoals het zelf al zegt, een vereniging. Een vereniging heeft leden die allemaal een bepaald aantal stemmen vertegenwoordigen waarmee keuzes en afspraken voor de vereniging kunnen worden gemaakt en besluiten worden genomen. Dit gebeurt doorgaans in de Algemene Ledenvergadering (ALV), die één keer in de zoveel tijd plaatsvindt. In zo’n ALV wordt ook het bestuur van de VvE gekozen. Een bestuur vervult meerdere taken, waarover u verderop in deze blog kunt lezen.

 

Wie zitten er in het bestuur van de VvE?

Het VvE-bestuur bestaat uit minimaal één bestuurder, tenzij de akte van splitsing anders bepaalt. Over het algemeen bestaat het bestuur uit een oneven aantal personen. Dat is nuttig als het bestuur een bepaalde keuze moet maken, er kan zo geen gelijk aantal stemmen ontstaan. De reden voor een oneven aantal bestuurders is, dat een meerderheid behaald kan worden in het geval bestuurders een keuze moeten maken. 

 

De rollen in het VvE-bestuur

Wanneer een bestuur uit meerdere personen bestaat, heeft zij in ieder geval een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. In de modelreglementen zijn geen taakomschrijvingen gegeven, maar over het algemeen zijn deze taken redelijk duidelijk in te vullen. De voorzitter is degene die de vergaderingen leidt, ook houdt hij of zij het beleid van de vereniging in de gaten. De penningmeester houdt zich bezig met de financiën van de VvE. De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie en maakt bijvoorbeeld de notulen van de ALV.

 

De taken van het bestuur

De beslissingen voor de VvE worden gemaakt door de vergadering, waarin alle leden dus een stem hebben. Het bestuur bepaalt dus zelf geen dingen voor de vereniging, maar probeert alles vooral in goede banen te leiden. Ook voert zij uit wat er in de vergadering is besloten. De taken van het bestuur lopen uiteen, maar hierbij een aantal voorbeelden:

  • begeleiden van ledencommissies
  • beheren van de middelen van de VvE (kas, bank, etc.)
  • afsluiten van verzekeringen
  • begeleiden van de Algemene Ledenvergadering
  • communicatie met de leden
  • communicatie met uitvoerende partijen

Ter ondersteuning van de communicatie heeft Wooninfo.nu een aantal modelteksten opgesteld die je kunt gebruiken om met de leden te communiceren.

Wil je alles weten over VvE’s? Neem dan ook eens een kijkje bij het Praktijkboek Vereniging van Eigenaren. Je kunt deze ook in combinatie met de modelteksten bestellen, dan krijg je een korting op de totaalprijs.

Over de Auteur

Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant:

waterstof alternatief aardgas verduurzamen

Waterstof: een goed alternatief voor aardgas?

In mijn adviespraktijk ‘Isoleren van woningen’ ben ik afgelopen winter meerdere malen bij burgers-om-de-tafel geconfronteerd met de stellige overtuiging ‘wij kunnen toch wachten op waterstof’. Men bedoelt dan om niet al te veel aan de oudere woning te verbouwen en te isoleren, want waterstof gaat dan simpelweg de functie van aardgas overnemen. Eerdere winters hoorde ik bij deze koffiegesprekken vrijwel nooit over waterstof. Deze winter werd duidelijk dat de H2O-lobby en de pers hun werk goed deden: “waterstof gaat de CO2-problematiek (helpen) oplossen.”