Verschillen inhoudsopgave modelreglement 2006 en 2017 (tabel)

verschil modelreglement 2006 en 2017
Modelreglement 2017 is net iets anders opgebouwd dan modelreglement 2006. Modelreglement is uitgebreider, dat ook leidt tot een andere inhoudsopgave. Onderstaand vindt u de verschillen op hoofdstukniveau.

In onderstaande tabel vind je de verschillen in de inhoudsopgave tussen de twee meest recente modelreglementen. In dit artikel lees je meer over de verschillen

Hoofdstuk Modelreglement 2006 Modelreglement 2017
A. Definities en algemene bepalingen.
(Art. 1 t/m 7)
Definities en algemene bepalingen (Art. 1 t/m 7).
B. Aandelen die door de splitsing ontstaan en aandelen in de verplichting tot het bijdragen in de schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars zijn. (Art. 8). Aandelen die door de splitsing ontstaan. (Art. 8).
C. Schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijk eigenaars zijn en baten die aan de gezamenlijke eigenaars toekomen, reservefonds en onderhoudsplan. (Art. 9 t/m 10).
Baten, schulden en kosten en reserveringen ten behoeve van het Reservefonds. (Art. 9 t/m 14).
 
D. Jaarlijkse begroting, jaarrekening en bijdragen. (Art. 11 t/m 14). Jaarlijkse begroting, jaarrekening en bijdragen. (Art. 15 t/m 18).
E. Verzekeringen. (Art. 15). Verzekeringen. (Art. 19).
F. Gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken. (Art. 16 t/m 24). Gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken. (Art. 20 t/m 26)
G. Gebruik, beheer en onderhoud van de  privé gedeelten. (Art. 25 t/m 33). Gebruik, beheer en onderhoud van de  privé gedeelten.
(Art. 27 t/m 35).
H. Het door een eigenaar zelf in gebruik nemen van zijn privé gedeelte. (Art. 34). Het door een eigenaar zelf in gebruik nemen van zijn privé-gedeelte. (Art. 36).
I. Het in gebruik geven door een eigenaar van zijn privé gedeelte aan een gebruiker.
(Art. 35 t/m 38).
Het in gebruik geven door een eigenaar van zijn privé-gedeelte aan een gebruiker. (Art. 37 t/m 40)
J. Ontzegging van het gebruik van een privé gedeelte (Art. 39). Ontzegging van het gebruik van een privé-gedeelte. (Art. 41).
K. Overdracht van een appartementsrecht. (Art. 40). Overdracht van een appartementsrecht. Vestiging en overdracht beperkte rechten. (Art. 42 t/m 44).
L. Overtredingen. (Art. 41). Overtredingen. (Art. 45).
M. Oprichting van de vereniging en vaststelling van de statuten van de vereniging.
I. Algemene bepalingen.
II. De vergadering.
III. Het bestuur
IV. Raad van commissarissen en commissies. (Art. 42 t/m 58)

Oprichting van de vereniging en vaststelling van de statuten van de vereniging.
I. Algemene bepalingen
II. De Vergadering.
III. Het bestuur.
IV. Raad van Commissarissen en commissies. (Art. 46 t/m 63).
N. Huishoudelijk Reglement. (Art. 59). Huishoudelijk Reglement. (Art. 64).
O. Wijziging van de akte. (Art. 60). Wijziging van de akte. (Art. 65).
P. Opheffing van de splitsing en ontbinding van de vereniging. (Art. 61). Opheffing van de splitsing en ontbinding van de vereniging. (Art. 66)
Q. Geschillenbeslechting. (Art. 62). Geschillenbeslechting. (Art. 67).
R. Slotbepalingen (Art. 63). Indexering (Art. 68) .
S. N.v.t. Slotbepalingen (Art. 69)
  Annex
(Alternatief voor art. 34 en 38)
Annex
(Alternatief voor art. 36 en 40
    Annex 2
(Alternatief voor art. 28)

 

Over de Auteur

Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant:

verduurzamen green house

Wat houdt verduurzamen in?

We moeten verduurzamen, maar wat houdt verduurzamen eigenlijk in en wat zijn de gevolgen? Wat te doen als je gasgestookte cv-ketel nu vervangen moet worden?

effectief_samenwerken_vve

Tips voor effectief samenwerken in de VvE

Elke vereniging heeft een bestuur. En bijna elke vereniging heeft ook een kascommissie. Die kascommissie controleert of het financieel verslag dat het bestuur jaarlijks aan de algemene vergadering presenteert in orde is. Kun je als VvE effectief samenwerken? Gastauteur Maarten den Ouden geeft ons een aantal tips voor een effectieve samenwerking tussen bestuur en de kascommissie.