Bouwtechnische keuring van een woning

bouwtechnische keuring woning
Wie een bestaande woning koopt heeft een onderzoeksplicht. Dit betekent dat u een bouwtechnische keuring kunt laten doen. Wat zijn de voordelen van een bouwtechnische keuring en wat zijn de aandachtspunten?

Als koper heeft u een onderzoeksplicht bij het kopen van een woning. Deze plicht houdt overigens in dat u niet verplicht bent om dit onderzoek te (laten) doen, echter op het moment dat u afziet van dit onderzoek is de  kans groter dat u de verkoper achteraf niet meer of beperkt aansprakelijk kunt stellen voor (verborgen) gebreken, omdat u nalatigheid kan worden verweten.  

Een bouwtechnische keuring heeft de volgende doelen:
▪ Vergroot de kans dat de verkoper ‘doeltreffend’ achteraf aansprakelijk gesteld kan worden voor
  (verborgen) gebreken;
▪ Brengt de (financiële) risico’s in kaart in de zin van gebreken en (toekomstig) onderhoud;
▪ Geeft de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden, mits de ‘ontbindingsclausule bouwtechnische
  keuring’ hierin opgenomen is;
▪ Geeft de mogelijkheid om een hypotheek en/of NHG garantie te verkrijgen, omdat deze keuring een vereiste
  kan zijn voor deze organisaties;
▪ Geeft de mogelijkheid om te onderhandelen over de prijs, als (dure) gebreken aan het licht komen tijdens
  de keuring. Echter, dien ik erbij te vermelden dat er in de huidige markt geen of beperkte onderhandelings-  
  ruimte is. Of sterker de vraagprijs zelfs overboden wordt. 

Of de koopovereenkomst ontbonden kan worden is  afhankelijk van de hoogte van de ‘directe kosten’ die  gemaakt moeten worden. Ontbinding is mogelijk, als het bedrag aan directe kosten (dat vermeld staat in de koopovereenkomst) overschreden wordt.

Met directe kosten worden kosten bedoeld die direct gemaakt moeten worden om de woning bewoonbaar te maken, bijvoorbeeld een gasgestookte cv-ketel die niet meer functioneert. De term ‘indirecte kosten’ wordt eveneens in het keuringsrapport opgenomen, dit is bijvoorbeeld de cv-ketel die nu goed functioneert, maar over 3 – 5 jaar vervangen dient te worden.

In populaire steden is het tegenwoordig gebruikelijk om geen ontbindingsclausule meer op te nemen in de koopovereenkomst, waarmee u als koper een (groot) risico loopt. Ik ben me ervan bewust dat u soms niet anders kunt in deze markt, maar houd er rekening mee dat u voldoende financiële middelen tot uw beschikking heeft om eventuele gebreken zelf te bekostigen en dat een hypotheekverstrekker en/of NHG de woning mogelijk niet accepteert.   

De gemiddelde prijs van een standaard bouwtechnische keuring ligt tussen de € 300 – 500,- (inclusief BTW). Het is goed om te weten dat een standaard keuring beperkt is en de woning alleen visueel geïnspecteerd wordt, wat (na afloop) teleurstelling kan geven. Zo wordt bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan naar:
▪ houtworm/boktor/houtrot;
▪ de kruipruimte en onderzijde van de begane grondvloer;
▪ asbest;
▪ funderingsproblemen;
▪ vochtproblemen;
▪ scheurvorming

Bij vorenstaande onderwerpen dient specialistisch onderzoek te worden gedaan, doorgaans door een andere organisatie die de bouwtechnische keuring heeft gedaan. Voor een specialistisch onderzoek moet u rekening houden met minimaal € 400,- , terwijl een funderingsonderzoek als snel in de duizenden euro’s zal lopen.

Om teleurstelling te voorkomen is het raadzaam dat u een lijst opstelt met controlepunten die u minimaal gecontroleerd wilt hebben tijdens de keuring. Leg deze controlepunten voor aan de onderzoekende organisatie, kan deze niet aan uw verwachting voldoen, zoek dan verder of doe concessies.    

Auteur

Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

CATEGORIEËN

Social Media

GRATIS

Populaire boeken

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mogelijk vind je dit ook interessant:

Wat is een DMJOP?

Je weet wat een MJOP is, maar wat is een DMJOP? Waar staat die D voor? Voor Duurzaam! Lees hier alles over de DMJOP en hoe deze tot stand komt.

gasgestookte cv-ketel verduurzamen

Alternatieven voor gasgestookte-cv ketel

Wat zijn de alternatieven voor de aardgas gestookte cv-ketel? Een ding is zeker, de alternatieven zullen altijd duurder zijn, waardoor woningeigenaren en huurders vroeg of laat met extra kosten te maken krijgen.