De elektrische boiler voor het opwekken van warm tapwater

elektrische boiler warm tapwater verduurzamen
Als we van het gas af moeten kan de elektrische boiler een goed alternatief zijn voor de gasgestookte ketel om warm tapwater op te wekken.

De techniek van een elektrische boiler is al decennia oud en werd minder vaak toegepast toen de gasgestookte ketel haar intrede deed, omdat het voordeliger is om warmtapwater op te wekken met gas dat vandaag de dag nog steeds zo is. Alleen nu we langzaam maar zeker afscheid moeten nemen van de gasgestookte ketel zal de elektrische boiler weer aan populariteit winnen. De nieuwe generaties elektrische boilers zijn weliswaar energiezuiniger, maar in gebruik nog steeds duurder dan water verwarmen met gas. Het voordeel van een elektrische boiler in vergelijking met een elektrische doorstoomtoestel (bijvoorbeeld een elektrische geiser), is dat de elektrische boiler minder vermogen nodig heeft en daardoor de kans groter is dat kan worden volstaan met de aanwezige hoofdaansluiting.

Het nadeel van een elektrische boiler is dat de hoeveelheid warmtapwater niet onbeperkt is (wat bij een elektrisch doorstroomtoestel wel het geval is). Als de boiler leeg is zal het enige tijd duren voordat het water weer is opgewarmd. Het is om die reden van belang om de inhoud van de boiler en/of het (intensieve) gebruik af te stemmen met de verwachting. De elektrische boiler wordt doorgaans middels een stekker aangesloten op een wandcontactdoos.

Aandachtspunten voor de aanschaf van de elektrische boiler:

  • Zorg voor voldoende opstelruimte voor de boiler;
  • Zorg voor een voldoende groot boilervat;
  • Wekt geen extra energie op, dus duur in gebruik (± 2,5x zo duur dan op gas verwarmen).

Auteur

Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

CATEGORIEËN

Social Media

GRATIS

Populaire boeken

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mogelijk vind je dit ook interessant:

stemmen op vve vergadering

Stemmen op een VvE-vergadering, hoe moet dat?

Om rechtsgeldige besluiten te nemen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten voldoende stemmen vertegenwoordigd zijn. In het splitsingsreglement (=onderdeel van de splitsingsakte) staat vermeld hoeveel stemmen minimaal benodigd zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Het aantal benodigde stemmen kan per situatie verschillen, zo zijn er bijvoorbeeld voor aanpassing van de splitsingsakte meer stemmen benodigd dan voor het goedkeuren van groot onderhoud.

Modelreglement 2017 vereniging van eigenaren

Of ik modelreglement 2017 een verbetering vind?

Een Modelreglement wordt als onderlegger gebruikt voor het splitsingsreglement (dat onderdeel uit maakt van de akte van splitsing, dat de juridische fundering vormt van een Vereniging van Eigenaren). Ik mocht een bijdrage leveren aan dit nieuwe Modelreglement. Een mooie kans om meer duidelijkheid te verschaffen, het geen mijn doel is van mijn site, diensten en producten.