Stappenplan verduurzamen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE)

Het verduurzamen van een VvE kan jaren in beslag nemen. Wooninfo biedt een stappenplan om hiermee aan de slag te gaan.

01. Richt een verduurzamingscommissie op;

02. Stel doelen (bijvoorbeeld van energielabel G naar C en/of van het gas af);

03. Schakel een externe energieadviseur in die een rapport opstelt met doelen, energiebesparende maatregelen met bijbehorende indicatiekosten, subsidies, eventuele leningen, besparingen en terugverdientijden;

04. Leg het rapport voor aan de vergadering en toets of er voldoende draagkracht is om te verduurzamen en toets welke energiebesparende maatregelen het populairst zijn;

05. Laat een bestek, technische omschrijving of tekeningen opstellen om offertes op te vragen;

06. Controleer offertes op prijzen, volledigheid, uitgangspunten en algemene (betalings)voorwaarden, eventueel houdt u een aanbesteding;

07. Leg offertes voor aan de vergadering en kies het te realiseren verduurzamingspakket en het bedrijf dat het gaat realiseren. Eventueel verzoekt u een aantal bedrijven (bijvoorbeeld aannemers) een presentatie te geven op de vergadering om een betere keuze te kunnen maken;
 
08. Zet het aanvraagproces in gang voor een eventuele (energiebespaar)lening;

09. Het is wenselijk om de (D)MJOP te laten herzien op basis van het te realiseren verduurzamingspakket;

10. Stem zaken nader af met het bedrijf dat het gebouw gaat verduurzamen (bijvoorbeeld, planning, hoe te communiceren met bewoners, betalingstermijnen, bouwvergaderingen, kwaliteitscontroles, (deel)opleveringen);

11. Zie toe op de planning, kwaliteit en de opleveringen, stuur bij waar nodig;

12. Monitor na oplevering (zijn energiezuinige doelen gehaald, lees installaties uit, controleer of bewoners tevreden zijn, etc.).

De bovenstaande stappen zien er relatief eenvoudig uit, maar dat zijn ze niet. Van initiatief tot en met oplevering kost doorgaans zo’n vijf jaar bij een VvE. Het is raadzaam om professionals aan te stellen om dit in goede banen te leiden, want het gaat vaak over investeringen van tonnen of miljoenen. Voor het verkrijgen van energieadvies en/of voor de procesbegeleiding kan de VvE subsidie aanvragen, al is de subsidiepot momenteel leeg waardoor er geen aanvragen mogelijk zijn.

Voor het doen van uitgaven (dus ook voor het aanstellen van externe adviseurs) dient het bestuur en/of de VvE-beheerder te allen tijde op voorhand toestemming van de vergadering te verkrijgen waarbij een maximaal uit geven bedrag (budget) wordt vastgesteld.

Auteur

Hendrik Timmer

Hendrik Timmer

CATEGORIEËN

Social Media

Populaire boeken

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Ontvang periodiek updates over mooie aanbiedingen, nieuwe artikelen en actualiteiten.

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mogelijk vindt u dit ook interessant:

Geluidsoverlast

Verduurzaming gaat ten koste van ons woongenot

Een aantal alternatieven voor de gasgestookte ketel zorgen voor overlast. Denk bijvoorbeeld aan (extra) rook en/of geluid. Dit gaat ten koste van ons woongenot, dat niet de bedoeling kan zijn. In mijn optiek een taak voor de overheid om dit goed te regelen.

Winkelwagen