Stappenplan verduurzamen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE)

verduurzamen vve
Het verduurzamen van een VvE kan jaren in beslag nemen. Wooninfo biedt een stappenplan om hiermee aan de slag te gaan.

01. Richt een verduurzamingscommissie op;

02. Stel doelen (bijvoorbeeld van energielabel G naar C en/of van het gas af);

03. Schakel een externe energieadviseur in die een rapport opstelt met doelen, energiebesparende maatregelen met bijbehorende indicatiekosten, subsidies, eventuele leningen, besparingen en terugverdientijden;

04. Leg het rapport voor aan de vergadering en toets of er voldoende draagkracht is om te verduurzamen en toets welke energiebesparende maatregelen het populairst zijn;

05. Laat een bestek, technische omschrijving of tekeningen opstellen om offertes op te vragen;

06. Controleer offertes op prijzen, volledigheid, uitgangspunten en algemene (betalings)voorwaarden, eventueel houdt u een aanbesteding;

07. Leg offertes voor aan de vergadering en kies het te realiseren verduurzamingspakket en het bedrijf dat het gaat realiseren. Eventueel verzoekt u een aantal bedrijven (bijvoorbeeld aannemers) een presentatie te geven op de vergadering om een betere keuze te kunnen maken;
 
08. Zet het aanvraagproces in gang voor een eventuele (energiebespaar)lening;

09. Het is wenselijk om de (D)MJOP te laten herzien op basis van het te realiseren verduurzamingspakket;

10. Stem zaken nader af met het bedrijf dat het gebouw gaat verduurzamen (bijvoorbeeld, planning, hoe te communiceren met bewoners, betalingstermijnen, bouwvergaderingen, kwaliteitscontroles, (deel)opleveringen);

11. Zie toe op de planning, kwaliteit en de opleveringen, stuur bij waar nodig;

12. Monitor na oplevering (zijn energiezuinige doelen gehaald, lees installaties uit, controleer of bewoners tevreden zijn, etc.).

De bovenstaande stappen zien er relatief eenvoudig uit, maar dat zijn ze niet. Van initiatief tot en met oplevering kost doorgaans zo’n vijf jaar bij een VvE. Het is raadzaam om professionals aan te stellen om dit in goede banen te leiden, want het gaat vaak over investeringen van tonnen of miljoenen. Voor het verkrijgen van energieadvies en/of voor de procesbegeleiding kan de VvE subsidie aanvragen, al is de subsidiepot momenteel leeg waardoor er geen aanvragen mogelijk zijn.

Voor het doen van uitgaven (dus ook voor het aanstellen van externe adviseurs) dient het bestuur en/of de VvE-beheerder te allen tijde op voorhand toestemming van de vergadering te verkrijgen waarbij een maximaal uit geven bedrag (budget) wordt vastgesteld.

Auteur

Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

CATEGORIEËN

Social Media

GRATIS

Populaire boeken

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mogelijk vind je dit ook interessant:

woning verduurzamen geen gas

Van het gas af. Overheid, er is werk aan de winkel!

De gehele woningvoorraad moet uiterlijk 2050 van het gas af zijn als het aan de overheid ligt. Deze doelstelling lijkt steeds minder haalbaar, zeker als je kijkt naar de hindernissen die woningeigenaren ondervinden in de vorm van extra kosten.

verduurzamen green house

Wat houdt verduurzamen in?

We moeten verduurzamen, maar wat houdt verduurzamen eigenlijk in en wat zijn de gevolgen? Wat te doen als uw gasgestookte cv-ketel nu vervangen moet worden?